Jdi na obsah Jdi na menu
 


AMINOKYSELINOVÁ LÉČBA

11. 1. 2008

Účinnost aminokyselinových preparátů při dětské mozkové obrně - DMO

 

Aminokyselinová léčba účinně zlepšuje:

 

 • vývoj řeči a intelektu (při poruchách řeči, zpoždění vývoje nebo retardace)
 • svalový tonus, spasticitu, rovnováhu a koordinaci pohybu
 • výrazně zrychluje průběh rehabilitaci při vysokém nebo nízkém svalovém tonusu, spasticitě.

 

Aminokyselinová léčba nabízí komplexní řešení neurologického onemocnění. V místě příčiny – v centrálním nervovém systému způsobuje stimulaci neurogeneze, aktivaci spících nervových buněk a využití vlastních rezerv organizmu, a tak obnovení nebo zlepšení deficitu postižené funkce organizmu.


Aminokyselinové komplexy v důsledku svého mechanismu působení zefektivňují rehabilitační přístup, lze tak dosáhnout při léčbě patologie pohybového aparátu výborných výsledků. Rehabilitační postup přispívá při podávání aminokyselinových komplexů k intenzivnější stimulaci neurogeneze v centrálním nervovém systému a tím k rychlejší a účinnější obnově pohybové funkce stimulované aminokyselinami.

 

Nejlepších výsledků terapie aminokyselinovými preparáty dosahujeme při spastické diplegii jako podtypu dětské mozkové obrny - DMO. Zlepšení psycho – neurologického statusu lze pozorovat u všech případů. První náznaky zlepšení – snížení spasticity – lze pozorovat během několika dnů léčby. Normalizace motoriky se objevuje po několika měsících léčby. Léčba hyperkineze a hypotonie se jeví jako obtížnější, ale při dlouhodobém podávání, lze u každého jedince pozorovat odlišné zlepšení příznaků, spojených s dětskou mozkovou obrnou - DMO. I v těchto případech dosahujeme výsledků – u dětí se objevují nové kvality pohybu /větší rozsah pohybu a přesnost/, jsou schopny samostatné změny polohy na bok, samostatně se posadit a sedět, vstát a chodit.

 

Dětská mozková obrna - DMO je definována poruchou hybnosti a poruchou vývoje hybnosti v důsledku poškození mozku v době před porodem, při porodu nebo do jednoho roku dítěte. Následky poškození v době mezi narozením a jedním rokem věku dítěte jsou prakticky shodné s těmi, které pozorujeme při předporodním, nebo porodním postižením mozku.


V mnoha případech dětské mozkové obrny – DMO lze pozorovat i další postižení:

 

 • poruchy mentální
 • smyslové vady
 • poruchy komunikační
 • poruchy čití
 • zvýšená epileptická aktivita a další postižení při dětské mozkové obrně - DMO.

 

 

Většina běžných používaných medikamentózních i nemedikamentózních metod
/Např. terapie Baclofenem, včetně intrathekálního podání, intramuskulární aplikace botulotoxinu, masáže, fyzioterapie/.
léčby nemocných s dětskou mozkovou obrnou - DMO poskytuje dočasný efekt pouze v průběhu léčby a zaměřuje se především na snížení spasticity.

 

Naproti tomu při podávání aminokyselinových preparátů při dětské mozkové obrně - DMO dochází k trvalému efektu a dokonce se pozoruje další zlepšení i po skončení léčebné kůry nemocného s dětskou mozkovou obrnou - DMO. Zvláště lze účinky pozorovat při vývoji intelektu a řeči. Vysvětlením účinku aminokyselin při onemocnění dětskou mozkovou obrnou - DMO a dalších onemocnění je stimulace neurogeneze, aktivace spících nervových buněk a využití vlastních rezerv organizmu.

 

Existuje několik typů dětské mozkové obrny - DMO, jejíž určení je klíčové pro volbu terapie :

 

 • spastická diplegie dětské mozkové obrny - DMO
 • hemiparetická forma dětské mozkové obrny - DMO
 • atonicko – ataktická forma dětské mozkové obrny - DMO
 • hyperkinetická forma dětské mozkové obrny - DMO
 • a další formy dětské mozkové obrny - DMO

 

Každá forma se vyznačuje specifickou symptomatikou, pro kterou se určuje specifická kombinace aminokyselinových preparátů pro léčbu dětské mozkové obrny - DMO.

 

 

Poruchy zraku při dětské mozkové obrně - DMO

 

Častým problémem u dětské mozkové obrny – DMO je patologie zraku různého rozsahu. Při podávání aminokyselin lze pozorovat zlepšení zraku po dvou až třech měsících. Při amauróze způsobené atrofií optického nervu dochází ke zlepšení ve všech případech. Po několika měsících podávání se zlepšuje nystagmus, ptóza, zvětšuje se amplituda a rozsah očního bulbu, při strabismu se zmenšuje úhel o 5 – 20 stupňů. Tyto účinky vedou k možnosti fixace zraku a binokulárnímu vidění, a tak ke zlepšení jednoho z významných postižení nemocných s dětskou mozkovou obrnou – DMO.