Jdi na obsah Jdi na menu
 


Intelekt - hnací motor vývoje hybnosti u DMO, možnost jeho ovlivnění nootropiky, EGb 761 a fosfolipidy.

21. 1. 2008

Je obecně známou skutečností, že intelekt je hlavní hnací silou motorického, resp. celého psychomotorického vývoje. Mluvíme-li o vývoji hybném (motorickém), máme na mysli předně vertikalizaci (vzpřímení) v propojení s lokomocí (pohybem). Vertikalizace a lokomoce jsou hlavními cíli rehabilitačních snah fyzioterapeutů u dětí s DMO.

 

Vývojově podmíněné poruchy intelektu se v medicíně označují termínem mentální retardace (MR). Ta je definována jako „globální psychická nevyvinutost spojená s organických postižením mozku ve včasné ontogeneze (individuálním vývoji)“. Známých příčin vzniku MR je mnoho; jde v tomto směru o nosologickou (chorobnou) jednotku velmi heterogenní, přičemž je logické, že neexistuje její kauzální (na příčinu cílená) terapie. Podle tíže rozlišujeme MR lehkou (IQ 50-69), středně těžkou (IQ 35-49), těžkou (IQ 20-34) a hlubokou (IQ pod 20). MR se projevuje mimo poruch učení, komunikace a socializace (začlenění do lidské společnosti) také tím, že v různé míře - v závislosti na tíži mentálního deficitu - zpomaluje vývoj vertikalizace a lokomoce.

 

V normální posturální ontogeneze (individuálním polohovém vývoji) je dítě plně vertikalizováno kolem 1 roku věku. U dětí s MR se tento vývoj zpravidla zpožďuje. U lehčí MR  se děti vertikalizují například v 15 až 18 měsících, u těžší MR až po druhém roce věku a později a u nejtěžší MR k vertikalizaci nemusí dojít vůbec. Přitom máme na mysli stále jen tzv. „čistou MR“, tj. bez spoluúčasti parézy (obrny).

 

MR doprovází DMO asi u 2/3 nemocných, dle některých autorů méně často a dle jiných naopak častěji. Jde tedy o nejčastější a také nejzávažnější přitěžující faktor DMO. Asi u 1/3 nemocných s DMO jde o MR lehkou, u 1/3 středně těžkou a u zbývající třetiny o těžkou až hlubokou tíži mentálního defektu.

 

Je-li jednou z hlavních priorit  terapie u DMO  vertikalizace, nelze opomenout nepříznivý vliv často současně přítomné MR. Znamená to v praxi, že v rámci komplexně pojímané terapie DMO se musíme odpovídající měrou zabývat i terapií MR. Zmírněním MR léčbou lze nepřímo pozitivně ovlivnit i výsledky rehabilitačních vertikalizačních snah.

 

Léčebné přístupy k MR spočívají v tradičních speciálně pedagogických metodikách a v medikaci (podávání léčivých přípravků). V medikamentosní léčbě MR se uplatňují nootropika, preparáty na bázi  Ginkgo biloba (EGb 761) a nejnověji fosfolipidy (fosfatidylserin a fosfatidylcholin).

 

Nootropika (pyritinol – preparáty Encephabol, Enerbol; piracetam – preparáty Geratam, Nootropil, Piracetam AL, Piracetam EGIS, Oicamid, Kalicor) ovlivňují metabolismus nervových buněk tak, že zlepšují bilanci ATP/laktát a zvyšují utilizaci (využití) glukózy a kyslíku v mozku.

 

Ginkgo Biloba (extrakt EGb 761) vedle téhož účinku jako nootropika ještě inhibuje (tlumí) lipoperoxidaci buněčných membrán a zejména zlepšuje prokrvení mozku v oblasti center řeči a paměti!

 

Fosfolipidy (fosfatidylserin – preparát Fosfoser memory; fosfatidylcholin – preparát Fosfokoliini Mg a Mn) mají vliv na produkci a uvolňování neurotransmiterů (přenašečů nervových vzruchů), iontový transport a vedení nervových potenciálů, na diferenciaci, aktivaci a obnovu neuronů (nervových buněk). Spolu s lecitinem, magnesiem a manganem zlepšují prokrvení v mozku, snižují LDL cholesterol, mají pozitivní vliv na trávicí a kardiovaskulární systém, působí hepatoprotektivně (chrání jaterní buňky). V klinické praxi se jejich efekt projevuje zlepšením paměti a schopnosti koncentrace (soustředění) pozornosti, což má za následek zlepšení kognitivních funkcí (učení); u dětí rodiče i učitelé pozorují lepší a rychlejší chápání, zklidnění, větší pohodu, lepší náladu, menší únavnost. Projevuje se to často i zlepšením školního prospěchu. Tyto novější preparáty si proto vysloužily označení "kognitiva" či "mozkové živiny“ a jsou další alternativou léčby MR. Je možné je výhodně kombinovat s Ginkgem i nootropiky.


 

Nootropikum předepisuje neurolog pro děti s DMO - nejčastěji:

Pyritinolum - Encephabol

Piracetam - Nootropil

Ginkgo Bilobae - Tanakan