Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lokomoční stádia ( LS ) u dětské mozkové obrny DMO - dle Vojty.

22. 1. 2008

Toto stupňování se osvědčilo po mnoho let jako nejvhodnější k určování prognózy i jako dokumentace sledování vývoje u nemocných s DMO. Usnadňuje odpovědět na otázky rodičů, kdy bude dítě schopno chodit nebo zda vůbec bude někdy chodit apod.

  

LS 0

LS 1

LS 2

LS 3

LS 4

LS 5

LS 6

LS 7

LS 8

LS 9

 

 

lokomoční stádium 0   

Dítě apedální - nemůže se pohybovat vpřed pomocí rukou či nohou. Není schopno realizovat žádný kontakt (motoricky) otočením nebo úchopem předmětu.

 

 

lokomoční stádium 1

Dítě je stále ještě apedální, neumí se pohybovat vpřed, ale umí se otočit k předmětu, aby se ho dotklo nebo ho uchopilo. Přidělili jsme stádium 1 dítěti na úrovni 3.-4. měsíce vývojového věku z důvodu lepší diferenciace vývojové úrovně.

 

 

lokomoční stádium 2

Dítě stále apedální, v pronační pozici umí dítě užít paže jako opěrného orgánu (nedokonalá funkce I. vzpřímení). Zkouší přiblížit se k předmětu, ale neumí se pohybovat vpřed pomocí horních a dolních končetin. Ruce používá k úchopu. Odpovídá konci 4. a začátku 5. měsíce.

 

 

lokomoční stádium 3

Umí se plazit - je to skutečně lokomoce, dítě se spontánně pohybuje po místnosti z vlastní iniciativy. Stádium 3 je ekvivalentní s normálním vývojem na úrovni 7.-8. měsíce.

 

 

lokomoční stádium 4

Dítě umí provádět "hopsání" - poskoky po kolenou a rukách. Není schopno vychylovat těžiště cyklicky z osy na stranu. Opora na horních končetinách je abnormální a je tvořena o zápěstí či pěst. Toto "hopsání" není tvořeno zkříženými vzory jako při lezení, je homologické. Tento typ lokomoce v normálním vývoji neexistuje. Jestliže dítě nemůže včas dosáhnout lezení, brzy se zcela vzdá lokomoce. Podle našeho odhadu je tento stupeň nadřazen plazení se a je tedy ekvivalentní pro 9. měsíc.  

 

 

lokomoční stádium 5

Lezení - první lidská ontogenetická lokomoce. Tento moment je plně začleněn, když dítě s cerebrální parézou (DMO) umí lézt přes celý byt z vlastní motivace. Globální vzor je zkříženým vzorem a opora by měla být uskutečněna na otevřených dlaních. Později každé lezoucí dítě může počítat s vertikalizací. Ve srovnání s normálním vývojem dítěte dosahuje 11. měsíce věku.

 

 

lokomoční stádium 6

Dítě se umí vytáhnout do stoje pomocí horních končetin, udrží se postaveno. Je schopno pohybovat se mocí horních končetin nejprve do strany (ve frontální rovině - je to kvadrupedální lokomoce ve vertikále). Později jde vpřed s oporou o jednu horní končetinu v rovině sagitální. Tato lokomoce s oporou je ve zkříženém vzorci a paže jsou do ní zavzaty - kvadrupedální lokomoce ve vertikále. (Dolní končetiny jako opěrný i nakračující orgán - vlastní motivace.)

 

 

lokomoční stádium 7

Dítě chodí nezávisle, samostatně - dokonce mimo byt.

 

 

lokomoční stádium 8

Dítě umí stát na jedné noze 3 sekundy. Toto musí začít ze stabilní stojné pozice. Odpovídá normálnímu vývoji 3. roku.

 

 

lokomoční stádium 9

Dítě vydrží stát na jedné noze více než 3 sekundy - a to na obou stranách. Podle normálního vývoje odpovídá 4 rokům života.