Jdi na obsah Jdi na menu
 


FELINOTERAPIE

20. 1. 2008

Využití felinoterapie v obecné praxi:

 

Sociální a psychická podpora u dětí i seniorů, řešení rodinných krizí, úmrtí partnera, kladné ovlivňování stresových reakcí, korigování chování u školní mládeže, podporování optimistické nálady i atmosféry u jedince i kolektivu, zmírnění vnímání zdravotních potíží včetně bolesti po chirurgických zákrocích, zkrácení doby pobytu v nemocnici, kladný koterapeutický vliv u diagnóz jako je deprese, úzkost, autismus, hypertonie, mozková mrtvice, apoplexie, mentální retardace, revmatismus, svalová dystrofie u dětí, smyslové vady, tělesná postižení a handicapy, poruchy chování a vývoje u dětí a mládeže, psychosomatická onemocnění a hypochondrie.

 

Možnosti využití felinoterapie:

 

1. AAT (Animal Assisted Therapy) - tento termín označuje terapii přítomností zvířat (kočky), kdy zvíře tvoří nedílnou součást terapeutického procesu. Výsledek je objektivně pozorovatelný (například zvětšení slovní zásoby, relaxace, uvolnění, ventilace, pozitivní naladění, plynulejší navázání vztahu terapeut - klient, navození pocitu pohody a důvěry, překonání bariér a zlepšení komunikace s okolí).

 

2. AAA (Animal Assistend Activites) - toto označení patří aktivitě za asistence zvířete (kočky).
Forma pasivní: Stálá přítomnost kočky v prostorách daného zařízení, kdy tato skutečnost navozuje příjemné prostředí. Pozitivní role je již v samotné přítomnosti zvířete.
Forma interaktivní: Návštěvní služba, kdy zvíře přichází do zařízení v určitý den a hodinu.

 

Několik odpovědí na nejčastější otázky:

 

Hodí se pro felinoterapii každá kočka?
Praxe ukázala, že nejvhodnějšími plemeny jsou ragdoll, perská (starší typ) a něvská maškaráda.

 

Je vhodnější kocour nebo kočka?
Je prokazatelné, že lepší předpoklad pro felinoterapii mají kocouři - jsou klidnější, vyrovnanější a mazlivější. Kočky-terapeutky však nejsou výjimkou.

 

Jaký je vhodný časový úsek pro práci kočičího terapeuta?
Vhodné je pracovat s kočkou/kocourem 45-90 minut. Příliš krátká doba nedá zvířeti prostor rozvinout celou svou bezprostřednost. Naopak příliš dlouhá doba může být příčinou stresu a projevů únavy ze strany zvířete.

 

Na co musí být kočičí terapeut připravený a co musí zvládnout?
• nezvyklé pachy - desinfekce, parfémy a všechno ostatní, co se odlišuje od jeho přirozeného prostředí doma
• ostré nebo jinak nepříjemné zvuky - nesmí být plachý, vystrašený, úzkostlivý
• rychlé pohyby - nesmí jej vyděsit standardní rána padajícího předmětu (např. francouzská hůl starého člověka či hračka dítěte), zvýšený pohyb osob v okolí, pobíhání dětí
• neplánovaný výskyt jiného zvířete (např. psa)


 
Hodí se pro felinoterapii každý ragdoll?

 

Stejně jako u lidí, tak i u zvířat se setkáváme s různými povahovými rysy. Přestože je ragdoll povahově i fyzicky jedinečný, ne každý jedinec tohoto plemene může být použit pro felinoterapii. Překážkou může být například taková banalita, že zvíře sice je povahově dokonalé, nezvládá však cestování (základními projevy jsou nevolnost, nadměrné slinění, zvracení). Problémy s cestováním vytvářejí u zvířete stres, díky němuž se pak nemůže uvolnit a plnit své poslání. Může mít také problém s tolerancíObrazek vůči ostrým zvukům anebo je fixováno jen na svou rodinu a nemá potřebu se věnovat ještě někomu jinému ap.

Co by měla odpovědná osoba, která praktikuje felinoterapii, poskytnout k nahlédnutí navštěvovaným zařízením?
• rodokmen kočky
• očkovací průkaz kočky
• potvrzení o načipování kočky
• zpráva veterinárního lékaře o způsobilosti kočky pro felinoterapeutickou činnost
• licence pro Návštěvní/Terapeutickou službu (platnost této licence je dva roky)

 

Centrum felinoterapie v ČR je v Mladé Boleslavi.

 

Zakladatelkou a zkušenou odbornicí tohoto oboru zooterapie u nás je paní Daniela Hypšová, je rovněž zakladatelkou a jednatelkou Nezávislého chovatelského klubu v Mladé Boleslavi (dále jen NCHK) a také národní rozhodčí NCHK, pod jehož hlavičkou tento obor funguje. Je samozřejmě také chovatelkou a milovnicí (ušlechtilých) koček, zejména ragdollů.

 

Pod jejím vedením byla zpracována originální metodika felinoterapie, která je v Evropě ojedinělá, ale o to více uznávaná. Svědčí o tom i úzké pracovní kontakty s Německem, Rakouskem a Izraelí, kde tyto formy práce mají zelenou. Sama paní Hypšová se felinoterapii intenzivně věnuje.

 

V Moravskoslezském kraji funguje zatím jeden kocour plemene ragdoll (Eliash de Borgione - viz foto v úvodu), který složil zkoušky v čtyřstupňovém testu povahy a získal licenci a oprávnění působit jako kočičí terapeut. V Čechách je počet oprávněných koček mnohem vyšší a felinoterapie je známějším pojmem.