Jdi na obsah Jdi na menu
 


MUZIKOTERAPIE

16. 1. 2008

Edukační muzikoterapie

 

Edukační muzikoterapie je cíleně řízený proces interakce a intervence, který využívá zvuku a hudby v rámci terapeutického vztahu a vede k obnovení, zachování, rozvoji a udržení mentálního, fyzického a emocionálního zdraví člověka. Je součástí komprehenzivní rehabilitační péče v pedagogické a speciálně pedagogické oblasti.


Termín muzikoterapie má řecko-latinský původ. Řecky moisika, latinsky musica znamená hudba; řecky therapeia, therapeineio, latinsky iatreia znamená léčit, ošetřovat, starat se, pomáhat, ale též vzdělávat a cvičit. Jde tedy o použití zvuku a hudby (rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro jednotlivce nebo skupinu. Využívá se zde umění, jakožto edukačního prostředku primárně k terapeutickému cíli. To následně vede k uspokojení emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb lidí, kterým se muzikoterapie dostává.

 

 

Co je to FyzioMuzikoStimulace ?

 

Osobní intuitivní přirozené muzicírování obnovuje v těle vnitřní harmonii, odstraňuje psychické bloky, čistí a doplňuje životní energii poslechem a především zpěvem i hrou na přirozeně ladící nástroje

 

Fyziomuzikostimulace (Fymusti) je tělesná hudebně sociální emoční harmonizace, při které využíváme hudebních nástrojů, lidského hlasu i autentických projevů těla, jako prostředku pro sdělování myšlenek, citů a prožitků. Je vhodná pro skupiny, páry i jednotlivce. Zaujme výběrem a způsobem použití nástrojů a technik, které upřednostňují živé přímé osobní hraní za účasti terapeuta jako průvodce s orientací na pohyb, cvičení i masáže. Hudební nadání, znalosti, dovednosti ani předešlé zkušenosti s hraním, nebo zpíváním nejsou nutné.Metoda také pomáhá s celou řadou onemocnění. Je cenná obzvláště u poruch intelektu a učení, dýchacích obtíží a chorob pohybového aparátu. Je například vynikajícím prostředkem k eliminaci tolik škodlivého civilizačního stresu a jeho dopadů na náš organizmus. Díky propojení s fyzioterapií a přírodními zákony je vynikajícím pomocníkem ve školkách a školách všech stupňů, v dětských i protidrogových a krizových centrech, ozdravovnách, ústavech sociální péče, domovech seniorů a také v lékařských zařízeních, firmách a všude tam, kde se zabývají prevencí a tvořením pozitivního sociálního prostoru.

 

Jedná se o jednu z aktivit realizovaných v rámci projektu „Návrat Koncovky aneb Zdravé muzicírování", kterým chceme přispět k návratu k přírodě, přirozenému osobnímu tvoření hudby, poznání sám sebe a k upevnění fyzického i psychického zdraví jedince v kolektivu. Projekt je také akreditován MŠMT za účelem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – www.koncovky.cz


Nástroje Zdravého muzicírování „Fyziomuzikostimulace“

 

Staroslovanské koncovky (malé fujary), brumle, didžeridy (bambusové trubky), bubny, znějící mísy, flétny, zpěv i kytara vytvářejí hudbu plnou alikvotních (vyšších harmonických) tónů, které dodávají tělu a mysli chybějící frekvence a startují procesy harmonizace, klidu, míru, zdraví, pokoje a pozitivní pospolitosti.

 

Staroslovanská Koncovka ručně vyrobená z dřevin naší krásné země zprostředkovává vyrovnanost základních 4 živlů přírody i samotného prostoru. Uklidňující a zároveň uvolňující meditativní zvuky symbolizují například vítr nad vodou. Slunce nad zemí charakterizují pronikavé vysoké tóny dokonale zaostřující a stimulující vědomé prožívání samotné hry i potřebné sily a umístění dechu. Vyniká osobitostí barvy tónu a jednoduchostí hry.


Brumle k ústům přiložená je lidový samo znějící drnkací hudební nástroj, který změnou tvaru a velikostí ústní dutiny hráče vybírá harmonické tóny rezonující tak přímo v hlavě. Zmiňuje se o ní již spis J.A. Komenského „Orbis senzualium pictus“ a je rozšířená po celém světě. Vede k vědomému vlastnímu tvoření tónů různé síly, barev a odstínů.

 

Buben a vyťukávaný rytmus při zdánlivě primitivním použití skutečných přírodních nástrojů, pomáhá navázat spojení s každým účastníkem sezení, ale především sám se sebou a zemí. Uvolňuje mnohdy skrytou potlačovanou agresivitu a mnění ji v tvůrčí potenciál zvyšující schopnost začlenění, komunikace a jednání, navrací sebedůvěru, pružnost i dynamiku.


Didžerida umožňuje nejen slyšet, ale i cítit zvuk. Nechává starosti sejít z mysli. Vše plyne právě tady a teď. Přináší klid a mír. Skutečně nám pomáhá zapomenout na to minulé. Centruje naše zbytečné myšlenky a nechává pracovat pouze pravou intuitivní hemisféra a svými mocnými vibracemi masíruje nejen fyzické tělo.


Znějící mísy používají přirozenou stupnici alikvotních a vibračních tónů k masáži, žehlení a sprchování celého těla, včetně mysli. Je to velmi relaxační, jemná a příjemná zvuková masáž dodávající životní sílu vyrovnávající jeho energie a harmonizující mozek. Evokují dobrou náladu pro chvíle pohody a vibrace pro léčbu nemocí či rozpouštění agresivních energií.