Jdi na obsah Jdi na menu
 


REHABILITACE - ABR

24. 1. 2008

Rehabilitační metoda ABR (Advanced biomechanical rehabilitation = doslova přeloženo pokročilá biomechanická rehabilitace) je metoda strukturální korekce muskuloskeletálních deformit. Vychází z faktu, že v případě poškození mozku není postižen jen muskuloskeletální systém, ale že dochází ke zhroucení celého systému vnitřních orgánů a struktur. Rehabilitace ABR je založena na zjištění, že funkce a struktura muskuloskeletálního systému je závislá na formě a struktuře vnitřních orgánů a struktur, které odpovídají za „hydraulickou integritu“ lidského těla. „Kvalitu“ vnitřních orgánů určuje hlavně tonus hladkého svalstva. Tuto hydraulickou konstrukci si lze představit jako hydrostatický systém, který prostupuje všemi jednotlivými funkčními celky lidského organismu a podporuje formu a strukturu každého takového celku. V případě poškození mozku se tento systém začne hroutit, což způsobuje poškození či zhroucení muskuloskeletálního systému. Nejviditelnějšími, ale ne jedinými symptomy tohoto stavu jsou spasticita a deformace končetin.

Technika ABR umožňuje postupné obnovení biomechanické kvality vnitřních orgánů, a tím i celé „hydraulické konstrukce“ organismu tím, že rekonstruuje a posiluje vnitřní membrány systému pojivových tkání. Působí tedy nikoli na vnější struktury, ale na hladké svaly. Obnoví se tak žádoucí hydrostatický tlak v těle, což se projeví např. na objemu hrudníku a pánevní oblasti, na normalizaci kloubních pouzder a tím např. i polohy končetin atd. S těmito změnami se zlepšují i funkce organismu, kromě motorických funkcí i např. dýchání, zažívání, vylučování, celkový zdravotní stav, spánek, řeč, a tím i funkce kognitivní. Tato rehabilitace působí směrem od hlavy dolů kaskádovitým způsobem. V tomto smyslu často není nutné aplikovat rehabilitaci přímo na končetiny a pokud ano, pak až na konci celého procesu.

Koncepce ABR obecně vychází z toho, že na prvním místě je obnova mechanické struktury muskuloskeletálního systému. Mechanická transformace tohoto systému (svaly, klouby atd.) totiž mění i parametry jeho elektrického náboje. Tím se mění elektrická aktivita prvků tohoto systému (např. kosterního svalstva) a transformují se i signály, které tyto prvky vysílají zpět do mozku, a ten je pak schopen vytvořit odpovídající bázi pro signály vysílané směrem ke svalům. Poškození mozku tak není nepřekonatelnou překážkou, i poškozený mozek má dostatečnou elektrickou plasticitu, aby dokázal reorganizovat svá elektrická spojení a kontrolovat motorické funkce.

Technika ABR
Technika provádění ABR je založena tzv. kvazi-statickém pohybu ruky, tj. velice pomalé kompresi a dekompresi určitých částí těla (např. hrudníku), tj. pohybu tak pomalém, že ruka rehabilitujícího vypadá téměř staticky. Cílem je „obejít“ vnější struktury a působit kinetickou energií na hladké svalstvo uvnitř těla, které přijímá kinetickou energii předávanou během rehabilitace a postupně se tak posiluje. Pacient je při rehabilitaci pasivním příjemcem. Ruka rehabilitujícího se nedotýká přímo těla pacienta. Mezi tělo pacienta a ruku rehabilitujícího se vkládá „vzduchový polštář“ ve tvaru čočky či klenby (tzv. pneumatická čočka), která rovnoměrně distribuuje kinetickou energii a umožňuje její průnik pod vnější struktury, tedy k hladkému svalstvu. Tuto čočku tvoří speciálně umístěné vrstvy velmi měkkých a hustých froté ručníků, někdy doplněné o měkký materiál syntetické náplně do přikrývek a polštářů.

Rehabilitaci provádí, podobně jako např. u Vojtovy metody, rodiče (či jiné zaškolené osoby) v domácím prostředí a její účinnost závisí mj. na intenzitě provádění. Jako u většiny metod se dosahuje nejlepších výsledků u mladších pacientů, ale velmi dobře slouží i dospělým s DMO pro zlepšení, resp. proti zhoršování jejich stavu.

Dalšími diagnózami mimo DMO, které ABR může ovlivnit, jsou např.:
Downův syndrom, Rettův syndrom, poškození míchy, mikrocefalie apod., předčasně narozené děti, hyperaktivita, vývojové poruchy, ale i problémy relativně méně závažné, např. astma, alergie, poruchy pozornosti atd.

Webové stránky (centra ABR jsou např. v Dánsku, Belgii, Německu, Kanadě):
www.blyum.com, www.abr-denmark.com , www.abrcanada.com , www.abrbelgium.com , www.abr-therapie.de .

Zájemcům o bezplatné DVD s kasuistikou doporučujeme, aby se obrátili na některé z národních center, v případě ČR je nejbližší centrum v Německu (www.abr-therapie.de) – lze kontaktovat německy i anglicky. DVD zašlou v krátké době. V omezeném rozsahu je kasuistika zobrazena i na stránkách www.blyum.com nebo www.abrbelgium.com .