Jdi na obsah Jdi na menu
 


REHABILITACE - ADELI

26. 1. 2008

Terapie Adeli je metodou při léčbě pacientů postižených dětskou mozkovou obrnou dosahuje značných úspěchů, a stává se tak nadějí mnohých pacientů i jejich blízkých. K léčbě využívá speciálního obleku, původně vyvinutého v rámci kosmického programu, a řady masážních cvičení.

Dětská mozková obrna, nebo-li odborně cerebrální poruchy pohybového aparátu, vzniká důsledkem poškození mozku, ke kterému došlo před, v průběhu nebo krátce po porodu. Tato choroba se vyskytuje u dvou až čtyřech případů z 1000 novorozeňat. Důsledkem nevratného poškození mozku je poškození pohybového aparátu a obecně snížené motorické schopnosti. Pacienti se potýkají i s dalšími chorobami jako například s různě těžkými formami epilepsie, jejíž neléčené těžké záchvaty mohou postižení ještě zhoršovat. Poškození mozku má vliv i na duševní vývoj pacienta, který se může odrazit v poruchách řeči, zraku a sluchu, a často též vede k psychické labilitě pacienta.

Nejdůležitějším faktorem pro léčbu je míra poškození a věk pacienta – obecně platí, čím méně závažné poškození a čím dříve se s léčebnou terapií začne, tím lépe a tím vyšší jsou pacientovy šance na zlepšení. Ačkoliv poškození mozku je nevratné, stav pacienta lze různými technikami zlepšit. Existuje řada rehabilitačních metod, které se obvykle kombinují s dalšími principy. Jednou z nich je i metoda Adeli, která spočívá v rehabilitačním cvičení ve speciálním obleku. Tato metoda pomohla více jak 8 000 pacientům po celém světě od USA po Venezuelu či Dánsko, a to dokonce i pacientům, kterým předchozí formy léčby nepomohly. Oblek se nastaví podle stavu pacienta a poté vytvoří virtuální svalový skelet, který stabilizuje pacientovo držení těla i pohyby. Oblek Adeli aktivuje různé cesty centrální mozkové soustavy a též ochablé svalstvo. Zlepšení se týká jak samotného pohybového aparátu, tak řečových schopností, dýchacích cest či kardiovaskulárního systému. Pacient se díky této terapii také často může vyhnout korekčním operacím. V mateřském centru této metody na minnesotské universitě bylo prokázáno výrazné zlepšení po každém cvičení v obleku v kombinaci s velice intenzivními masážemi. Díky znatelnému pokroku také sílí sebedůvěra a motivace pacienta, která se odráží v dalším zlepšení jeho stavu.

Tato léčba probíhá obvykle ve čtyřtýdenních turnusech, přičemž například již po třech turnusech lze pozorovat rapidní změnu pacientovy schopnosti chůze. Metoda Adeli funguje nejen u pacientů v ranném věku, lze ji aplikovat až do 60ti let dle stavu pacienta.

Prototyp tohoto obleku byl vyvinut v rámci kosmické medicíny v roce 1971, aby zabránil škodlivým účinkům na astronauty ve stavu beztíže. Pohyb v tomto prototypu byl pro jeho váhu velice obtížný, a proto byl kvůli podobnosti chůze nazván po jednom tučňáčím druhu – „adeli“. Později se tedy tento oblek začal užívat i v pozemských podmínkách v boji pro zlepšení stavu pacientů s dětskou mozkovou obrnou a nyní je patentován v 56 zemích.

Rehabilitační centrum Adeli v Piešťanech ve Slovenské republice nabízí denní péči pro své klienty. Lázeňské město Piešťany leží jak nedaleko Bratislavy, tak i Vídně. Rehabilitační centrum zajišťuje dopravu hostů z letišť v těchto městech. Město je ideálním rehabilitačním centrem, jelikož tu najdeme prameny se sirným bahnem a termální vodou, což již v minulosti zajistilo městu Piešťany pozici jednoho z nejvýznamnějších lázeňských míst pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu. Ke klientům centra je přistupováno zcela individuálně jak podle míry poškození pohybového aparátu, tak podle jejich dalších potřeb. Jediným omezením pro přijetí do programu centra je výška pacienta (minimálně 84cm) a pacient též nesmí trpět těžkou formou epilepsie.

 

 

Rehabilitačná metóda pre deti a dospelých s neurologickou poruchou motoriky

 

Metodika ADELI je rehabilitačná liečebná metóda pre deti a dospelých s neurologickým postihnutím pohybového aparátu.
Táto metóda zahŕňa komplex individuálne prispôsobených neuropsychologických cvičení v ADELI obleku, ktoré sú navrhované vzhľadom na formu, stupeň a špecifiká pacientovho stavu.


Tieto cvičenia, trénované počas rehabilitačného kurzu, zabezpečujú posilnenie a relatívnu normalizáciu aferentných nervových impulzov vedených zo systému svalov a kĺbov. Centrálne mozgové štruktúry, ktoré sú zodpovedné za pohybové aktivity, sa týmito cvičeniami aktivujú. Taktiež sú k tomu vytvorené pravidlá pre stimuláciu nedostatočne vyvinutých funkčných systémov.

 

Aplikácia liečby ADELI umožňuje zmiernenie patologických reflexov a urýchľuje vznik nových takmer normálnych fyziologických pohybových stereotypov. Základ použitia ADELI terapie je podobný ako u ostatných bežne používaných rehabilitačných metód. Zakladá sa na poznatku, že vývin mozgu Obrazekprebieha pod vplyvom viacerých faktorov aferentácie (dostredivých dráh nervov – t.j. smerom do mozgu). V postnatálnom vývine mozgu hrajú aferentné impulzy vychádzajúce zo systému svalov a kĺbov dôležitú úlohu vo vývine pohybového systému. Rozhodujúce je podráždenie nervov prostredníctvom staticko-kinetického aparátu. Vývin pohybového aparátu prebieha vlastne v procese pohybu. Základom vývinu je neustála kontrola vykonaných pohybov. V prípade patológie je priebeh vývinu mozgu a vznik všetkých funkčných systémov (vrátane pohybového systému) chybný.
Rozdiel medzi ADELI liečbou a bežnými terapiami je vo viacnásobnom posilnení napravených afernetných impulzov. V závere je posilňované normalizované pôsobenie na narušené motorické (pohybové) štruktúry a akcelerujú nasledovné procesy:

  • zrenie určitých častí CNS,
  • tvorba nových funkčných celkov,
  • vznik nových pohybových stereotypov, maximálne podobných normálnym, fyziologickým stereotypom,
  • vďaka viscero-motorickým spojeniam sa všeobecne zlepšuje fungovanie všetkých vnútorných orgánov a systémov.

 

Dôležité je aj to, že ADELI metóda podstatne zväčšuje vekový rámec pre efektívnu rehabilitáciu. Kým tradičné rehabilitačné metódy dosahujú uspokojivé výsledky v ranom veku (niekoľko mesiacov – 2 roky), avšak v neskoršom veku preukazujú len nedostatočný alebo žiadny účinok, ostáva ADELI vysoko účinná aj u pacientov vo veku od 3 do 60 rokov.

ADELI oblek je vo všeobecnosti systém podporných častí, pozostávajúci z ramenných vypchávok alebo vesty, širokého pásu alebo šortiek, kolenných Obrazekvypchávok a topánok. Podporné časti ADELI obleku sú spojené navzájom pomocou elastických pásov (obväzov). Systém elastických pásov (obväzov) sa podobá polohe svalových antagonistov (protichodne pôsobiacich svalov), rotačných (otáčavých) a ostatných svalov. Okrem toho disponuje časťami, ktoré slúžia ku korekcii nôh, držania hlavy a ku korekcii ostatných funkcií. Všetky pásy (obväzy) sú vybavené zariadením, ktoré reguluje napätie: tým je zabezpečené nielen nastaviteľné zaťaženie osi medzi 15 a 40 kg na telo a končatiny, ale sú umožnené aj dôležité zmeny v držaní tela a končatín pacienta zahŕňajúc aj výsledné uhly dôležitých kĺbov a prirodzené zakrivenie osi tela, tj. vzpriamené držanie.
shéma

Princíp pôsobenia terapeutického obleku ADELI sa nachádza v cielenej korekcii pohybu a držania tela pacientov pomocou nastaviteľných podporných častí. To vedie k normalizácii aferentných impulzov a k ovplyvneniu motorických centier v zmysle opätovného vybudovania zničených funkcií. Existujúce patologické spoje sa zničia a docieli sa vytvorenie nových normalizovaných reflexných postupov. Tento rehabilitačný účinok sa docieľuje adekvátnym terapeutickým pôsobením na štruktúry CNS, ktoré sú zodpovedné za motoriku a schopnosť reči. Mimoriadne dôležitá je skutočnosť, že naučené schopnosti sa uchovávajú aj po ukončení rehabilitácie.

Rehabilitačné centrum ADELI


Hlboka 47
92101 Pieštany, Slowakei
URL: www.adeli-method.com
Tel.: ++421 33 77 18107
Fax: ++421 33 77 18108

Rehabilitačné centrum ADELI ponúka 14-dňový a 28-dňový rehabilitačný kurz.

Pri príchode do zariadenia sa každý pacient podrobuje lekárskemu vyšetreniu, ktoré zabezpečujú vedúci lekári pracujúci v ADELI centre. Na základe anamnézy, osobitostí aktuálneho stavu a možností zlepšenia pohybových schopností je pre pacienta vytvorený individuálny rehabilitačný program. V rámci jedného dňa je pre pacienta ADELI oblek, ktorý bude pacient používať počas celého rehabilitačného kurzu, nastavený na korekciu pacientových individuálnych motorických nedostatkov.
Na konci pobytu je pacient znova vyšetrený, pričom je zisťovaná miera zlepšení, ktoré boli cieľom rehabilitácie, je definovaný lekársky nález s uskutočnenou liečbou a ďalšími odporúčaniami.

Terapeutický program obsahuje:


  • individuálne vyvinutý program neuropsychologických motorických cvičení v ADELI obleku, ktoré sú vykonávané denne
  • liečba sírovým bahnom – kryokontrastná terapia, taktiež vykonávaná denne
  • masáž celého tela (viac jako 12 stretnutí počas kurzu) – vykonávaná denne
  • manuálna terapia chrbtice a končatín – 2 – 3 krát za týždeň
  • laserová akupunktúra (viac jako 12 stretnutí počas kurzu), ktorý je vykonávaná dennepráca rehabilitačného pracovník& s dieťaťom
  • logopedická starostlivosť – 2 – 3 krát za týždeň


Liečba zaberá denne 3 a pol až 5 hodín, 6 dní za týždeň. O každého pacienta sa individuálne stará neurológ, dvaja až traja ADELI terapeuti, masér a logopéd. Intenzívna terapia prostredníctvom ADELI obleku trvá jednu až dve hodiny denne, ostatné liečebné procedúry ako reflexná a manuálna terapia sú indikované na základe priebehu normalizácie centrálneho a periférneho nervového systému a slúžia k zdokonaleniu efektívnosti rehabilitácie.

zdroj: http://www.adeli-method.com/
UPOZORNENIE: grafické obrázky uvedené na stránke sú informatívne
prevzaté z: http://www.adeli-method.com/