Jdi na obsah Jdi na menu
 


REHABILITACE - Vojtova metoda

30. 1. 2008
Vojtova metoda (jinak metoda reflexní lokomoce) je léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém základě. Využívá poznatků, že pohyb se děje v pohybových vzorech, které jsou vrozené. Vojtova metoda tyto pohybové vzory provokuje (navazuje) z určité polohy těla drážděním určitých spoušťových zón (dráždění vzniká tlakem na periost, fascie, protažením svalů). Používá-li se Obrazektoto specifické cvičení pravidelně, lze dosáhnout velmi dobrých výsledků u mnoha diagnoz. Princip reflexní lokomoce může při včasné aplikaci zabránit patologickému motorickému, event. i mentálnímu, vývoji. Vyškolený fyzioterapeut zaučí i rodinné příslušníky,aby se docílilo větší úspěšnosti v léčbě.

 

Vedle vlivu na pohybové ústrojí působí Vojtova metoda také na senzitivní vegetativní, nervový systém včetně psychické složky. Ovlivní tedy kromě motoriky i změny plusové frekvence, krevního tlaku, dýchání, periferního prokrvení. Prvky této metody využijeme i při postižení páteře (např. vertebrogenní obtíže, paraplegie apod.), kde vyprovokováním pohybových vzorů jinou metodou neovlivnitelných, dochází ke zlepšení nebo i vyléčení.


Zakladatelem metody je pan MUDr. Václav Vojta, který vybral již popsané reakce dítěte na pohyb a ověřil si, že tyto reakce vypovídají o kvalitě pohybového programu každého dítěte a nazval je "polohovými reakcemi". Znamená to, že náhlá změna polohy dítěte vyvolá vždy typický pohybový projev.

Počátky metody sahají do přelomu 50. a 60. let. Pravdou je, že se MUDr. Vojta nesetkal u nás s uznáním, naopak byl nařčen ze šarlatánství. V padesátých letech emigroval a jeho knihy vycházely především v Německu. Velkou popularitu získala zvláště jako metoda terapie pro děti ohrožené nebo již postižené dětskou mozkovou obrnou.

Celkem bylo popsáno 7 polohových reakcí, které se využívají v diagnostice a současně s primitivní reflexologií a vývojem dítěte se hodnotí stav pohybového projevu daného dítěte. Na základě těchto znalostí můžeme hodnotit pohybové poruchy i u dospělého jedince.

Nejvíce se o Vojtově metodě se dovíte na www.rl-corpus.cz, kde je výukové centrum pro tuto metodu.

Indikace metody:

Díky univerzálním principům, na kterých je Vojtova metoda založena, je možné ji považovat za obecně indikovanou u všech poruch funkce pohybového systému. Při rozhodování o zahájení či pokračování terapie je ale nutné neustále kriticky zvažovat všechna pro i proti a nezapomínat na reálné hranice možností metody.

Záporné dopady terapeutických postupů na pacienta a jeho rodinu jsou obvykle dosti zřetelné. Patří k nim časová náročnost, bolest či jiné nepříznivé vjemy, finanční či materiální nároky.

Diagnózy vhodné pro Vojtovu metodu:

Děti:

 •   Těžká a středně těžká centrální koordinační porucha.
 •   Asymetrická poloha.
 •   Torticollis -vazivová přeměna, zkrácení zdvyhače hlavy - m..sternocleidomastoideus.
 •   Periferní paresy - ztráty hybnosti.
 •   Spina bifida - rožštěp páteře.
 •   Myopatie - onemocnění svalů.
 •   Arthogrypoza, skolióza, chybějící svaly - podpůrná terapie.


Starší děti a dospělí:

 •   Infantilní centrální porucha.
 •   Congenitální a získané periferní parésy (např. po úraze).
 •   Myopatie.
 •   Skoliózy a kyfózy - podpůrná terapie.
 •   Kontraktury kloubů - včasná terapie.
 •   Získané centrální poruchy po zánětu mozkových blan.
 •   Tranverzální léze míšní.
 •   Funkční omezení pohybů po výhřezu ploténky.
 •   Cévní mozková příhoda.
 •   Roztroušená skleróza.