Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše začátky

3. 6. 2007
Bohužel jsem se o Patričkově diagnoze dozvěděli teprve nedávno. Nyní měníme neurologa, protože s naší dosavadní doktorkou jsme měli pouze problémy. Hlavně kvůli jejímu přístupu k dětem a jejich rodičům. Její vyšetření trvalo 2 minuty a nás se na nic Obrazeknezaptala. A vůbec nic nám k jeho stavu i přes naše dotazy neřekla. Stejně tak její přístup k léčbě. Její přesvědčení pro to, že mu pomůže pouze cvičení a pouze cvičení Vojtovy metody bylo směšné. Jen díky internetu jsme se dozvěděli o dalších možných metodách a léčbách pro zkvalitnění Patričkova života.

Během tohoto týdne by jsme měli jen do Hradce Králové na neurologii, kde nám konečně někdo vysvětlí, co je to dysmyelinizační onemocnění a co nejdřív se stanovil Patričkův ošetřující tým.

Pro zatím chodíme každou sobotu na KURZY PLAVÁNÍ, které mu neuvěřitelně pomáhají. Ve vodě se mu moc líbí sice moc necáká do vody jako jiné děti, ale pod vodou nakračuje a je to živel. :) Hlavně potápění mu moc jde a jsem moc ráda, že paní, co nás na kurzu vede si Patrička všímá a věnuje mu také určitou pozornost, protože u nás nemáme speciální kurz. Po plavání je Patriček uvolněnější, což je vidět za ručičkách, které nemá v pěstičky, ale i na nožičkách, které nemá napnuté, ale přitáhne si je k bříšku a chodidlo povolí. Musím říct, že po plavání vidíme velké změny oproti cvičení, kde bohužel nevidíme žádné. Dneska se dokonce Patriček sám otočil ze zad na bříško ( to je podruhé za dobu co je na světě ). Celkově už jsou, ale vidět velké pokroky, protože při otáčení si krásně nakročí a je už tak na 90% otočení, ale potom si to zase tak nějak rozmyslí. Takže já plavání za nás moc doporučuji. je dobré chodit na kurzy, ale i třeba sami když je čas si zajít. Díky kurzu víme jak ho držet a jak s ním ve vodě zacházet, aby se co nejvíce uvolnit, ale zase když jdeme sami, tak můžeme Patrička dávat do vody pomalu, aby si na ní trochu zvykl a až teprve s ním něco dělat ve vodě.

Díky mamince, která s námi chodí na plavání a pomohla nám sehnat informace budeme brzy Patrička přihlašovat na HIPOTERAPII. Jsem ráda, že na hipoterapii nezáleží tolik na věku dítěte, protože díky tomu, že Patriček neumí sedět a je malý jsem čekala, že to pro nás bude mít určité věkové omezení, ale nakonec je to čím dříve tím lépe. Na internetu jsem také četla velmi dobré výsledky hipoterapie hlavně co se týče rovnováhy, stability a hlavně lepší výsledky u lezení dětí.

Dále se zajímáme o BODOVÉ CVIČENÍ metoda MUDr. Kleplové. Zde vám o ní vkládám nějaké informace a podle toho, co vím je velmi dobrá pro děti s DMO a jsou vidět výsledky. Bohužel není hrazená pojišťovnou, takže se za ní platí.

BODOVÉ CVIČENÍ METODA MUDr. KLEPLOVÉ

Při naší práci s touto metodou se držíme motta: "každé dítě může být úspěšné".

Autorkou této metody je MUDr. Věra Kleplová. Bodovou cvičební metodu vyvinula v roce 1978 v Kamenickém Šenově a během své praxe lékařky ji nadále rozvíjí.

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové pracuje se složitými reflexně-koordinačními soubory tak, že z jednoho správně vybraného bodu se reflexně rozvine celý pohybově koordinační celek (např. z bodu na ruce přechází pohyb na hlavu, trup a dolní končetiny). Aktivací daného bodu tedy docílíme rozpohybování svalových skupin, které s daným bodem reflexně souvisí. Tak je možné docílit například pohybu končetiny, která je označena za nepohyblivou. Čím je dítě mladší, nebo jedinec více postižený, tím můžeme tento pohyb navenek lépe vidět. U starších dětí, nebo dospělých probíhá zapojování svalových skupin tak, že napomáhá posílení ochablých svalů a uvolnění svalů přetížených.

U jakých klientů tedy nachází metoda největší uplatnění? V současné době jsou to především děti s diagnózou LMD (lehká mozková dysfunkce - hyperaktivita, hypoaktivita, dyslexie, dysgrafie, porucha řeči) nebo podezření na ní.

Dítěti v jakémkoli věku můžeme praktikováním Bodové cvičební metody pomoci ke korekci nebo k odstranění již diagnostikovaných školních problémů, nebo možných budoucích školních problémů.

U dětí zdravých metoda pomůže k rychlejšímu tělesnému i duševnímu rozvoji a uplatnění jeho schopností, také zlepší jeho koordinační dovednosti pro život, sport iObrazek školu.

Pokud tedy dítě s LMD začne se cvičením od kojeneckého věku, má velice reálnou šanci předejít všem problémům, které se u této dysfunkce předpokládají a tak úspěšně zvládnout školní docházku. Podstatnou nutností k úspěšnosti dítěte musí být zájem a láska rodiny. Bez pravidelného domácího cvičení není možné dosáhnout předpokládaných výsledků a zlepšení problémů.

ObrazekBodová cvičební metoda MUDr. Kleplové nachází uplatnění také u dospělých s problémy únavového syndromu, vyčerpání, bolestmi zad a hlavy či opotřebování věkem a skolioz.

U klientů všeho věku metodu úspěšně použijeme u poúrazových stavů či po operacích pohybového aparátu.

Použitelnost
Bodové cvičební metody v tak rozsáhlé věkové i zdravotní škále je podmíněnaObrazek dokonalou znalostí pohybového vývoje a vývoje pohybu a rozborem pohybu každého pacienta nebo klienta. Proto s touto metodou budou pracovat pouze lékaři, kteří budou v technice vyškoleni.

Prakticky probíhá cvičení s dětmi od kojeneckého věku v Zeleném zdraví vždy jednou týdně. V první části hodiny cvičí celá skupinka dětí pod vedením MUDr. Kleplové společně, v druhé části je prostor věnován individuálním konzultacím. Pokud práce s dítětem vyžaduje speciální péči, jsou možné individuální konzultace s paní doktorkou po osobní domluvě. Každý klient má svůj vlastní soubor, který je na druhé nepřenosný, soubor jeho cviků se v čase postupně mění, tak, jak se mění pohybové schopnosti klienta. Cvičení je tedy záležitostí dlouhodobou.

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové je vysoce nadstandardní metodou, která není hrazena pojišťovnami. Její úspěšnost je potvrzena dlouholetými zkušenostmi autorky. Bodová cvičební metoda není metodou MUDr. Vojty, má zcela odlišné pojetí přístupu k pacientovi. Také není jakoukoliv jinou technikou označovanou za "reflexní cvičení" ani není technikou akupresury, neboť používané body mají jiný charakter než body akupunkturní.

Dále se zajímáme o cvičení pomocí BOBATH KONCEPTU. Našli jsme si na internetu, co se cvičí v Náchodě což je pro nás blíže než bodová technika, která se cvičí v Praze. Všechny získané informace budeme, ale ještě konzultovat s naším novým neurologem, aby nám pomohl vybrat, co bude pro Patrička to nejlepší. V pátek jedeme do Prahy dozvědět se o bodovém cvičená něco více, tak sem potom určitě napíšu další informace. Teď vám, ale ještě napíšu něco o Bobath konceptu.

BOBATH KONCEPT
Základem Bobath konceptu je neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových, kteří koncept vytvořili a zároveň založili Bobath centrum v Londýně, kde se ročně léčí stovky pacientů z celého světa především s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy. Navštěvují ho i dospělí pacienti, nejčastěji po cévních mozkových příhodách. Bobath centrum rovněž organizuje vzdělávácí kursy pro odborníky.

Primářka stacionáře spolu s fyzioterapeutkou úspěšně absolvovaly vzdělávací program v neurovývojové terapii a jsou nositeli certifikátu Bobath terapeuta.

Bobathovi pohlížejí na dětskou mozkovou obrnu jako na neprogresivní onemocnění, které vzniklo na základě poškození nezralého dětského mozku. Tento poškozený mozek se nadále vyvíjí a nese s sebou četnou řadu příznaků. Je to především porušený vývoj dítěte v jednom nebo více vývojových aspektech a také porušený tonus a porucha koordinace pohybu.

Dle kvality posturálního tonu vytvořili Bobathovi klasifikaci dětské mozkové obrny, která má sloužit především ke snadnější komunikaci mezi terapeuty a k určité orientaci ve výběru vhodných léčebných technik.
Terapeut, vycházející z Bobath konceptu, na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřuje na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality tonu a pohybu stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a při tom vždy vnímá reakce pacienta na tyto techniky. Dle těchto reakcí aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii. Mluvíme o tom, že terapeut provádí handling za použití jeho jednotlivých technik. Tyto techniky jsou zaměřeny především k tomu, aby příznivě ovlivnily patologický tonus pacienta, usnadnily dítěti provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb sám co nejsprávněji provést. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Snahou terapeuta je umožnit dítěti získat novou sensomotorickou zkušenost a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed. Terapeut často používá četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle (míče, válce, lavičky, labilní plochy atd.)

Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu. Ve středu týmu vždy stojí dítě a jeho rodina. Všichni ostatní terapeuti (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

Bobath koncept je nejčastěji používaným postupem při léčbě dětské mozkové obrny ve světe. Ve stacionáři se zaměřujeme na jeho aplikaci a nejčastěji volíme Bobath koncept u starších dětských pacientů.


Seznam certifikovaných Bobath terapeutů
Mgr. Miriam Balogová
Reh.odd.
Žilina
Slovenská republika
Tel: 00 42 190 4444 971

E-mail: m.balogov@pobox.sk
Eva Benešová
Dětská rehabilitace
Hluboká 23
748 01 Hlučín
tel: 595 041 458
e-mail: evule.ben@seznam.cz
 
Bc.Lenka Drlíková
ÚSP Kociánka
628 00 Brno - Královo Pole
Tel: 541 321 200/ kl.292

Věra Faltová
Reh.středisko
Zámecká 239
547 01 Náchod
Tel: 491 428 974
 
Dana Horská
DC pro ohožené a postiž.děti
Jiráskova 67
586 01 Jihlava
Tel: 567 310 264

Mgr.Halka Chamrádová
Centrum pro ment. postiž.mládež
Fibichova 469
738 01 Frýdek - Místek
558 413 563
 
Květoslava Jakešová
Odd.rehabilitace
Slezská ul.
735 81 NsP Bohumín

Pavlína Jílková
Reh.odd - nemocnice
U nemocnice 1
690 02 Břeclav
Tel: 519 315 400
 
Jana Kupková
Hornická poliklinika s.r.o.
Sokolská tř.
702 00 Ostrava
Tel: 597 454 264

Karin Nyklová
LRC
Englišova 526
747 01 Opava
Tel: 553 610 775
 
Hana Rosáková
St.lázně
Lázeňská 240
788 15 Velké Losiny
Tel: 583 394 601

Gabriela Sekáčová
Therapón 98 a.s.
Reh.odd.- poliklinika
742 21 Kopřivnice
Tel: 556 810 242
 

Alena Šmerdová
CLR ambulance
Purkyňova 36
Nemocnice Vyškov
682 01
Tel: 517 315 486


Moc rádi by jsme se také zaměřili na CANISTERAPII, ale zatím o ní moc nevíme. Jen jak se provádí ... Tak už jsem zjistila, že ve Dvoře Králové se provádí tato metoda. Snad se o tomto dozvíme něco více ještě od neurologa. A celkově si myslím, že by to Patričkovi moc a moc pomohlo, protože miluje zvířata. Moc se na ně směje a my vidíme, jak se šťastný. Existují iZOOTERAPEUTICKÉ FARKY a o té jsem se dočetla, že je ve Dvoře Králové více informací najdete v odkazech, kde je odkaz i na tyto stránky.

 

Obrazek 
ZATÍM CHCEME ZKUSIT VŠECHNO, CO BY PATRIČKOVI MOHLO POMOCI, PROTOŽE JE PATRIČEK JEŠTĚ MALÝ TAK CHCEME DÁT PŘEDNOST TĚMTO METODÁM A POKUD BY NEBYLI ŽÁDNÉ POKROKY, TAK TEPRVE POTOM SE PŘIKLONIT S INJEKČNÍM LÉKŮV (Obrazek BOTULOTOXIN, ...) NEBO OPERACI ( SELEKTIVNÍ DORZÁLNÍ RIZOTOMIE ).

BUDU MOC RÁDA ZA JAKÉKOLIV INFORMACE O DALŠÍCH MOŽNÝCH METODÁCH NEBO ZPŮSOBŮM JAK POMOCI.

HNED JAK BUDU MÍT NĚJAKÉ NOVÉ INFORMACE OD NEUROLOGA NEBO O NĚČEM NOVÉM, TAK ZDE BUDU INFORMOVAT A TŘEBA TÍM ZASE POMŮŽEME MY VÁM.